Handelsbetingelser og vilkår – fugleture

Betingelser og vilkår ved fugleture

Om os | Hvem vi er

Firmanavn og kontaktinfo Albicilla Explorer | Why Not Birds? Islands Brygge 30B, 2-8. 2300 København S email: kontakt@whynotbirds.com tlf: +45 6140 7176 CVR: 44216558

I det efterfølgende beskrives betingelser og vilkår vedrørende bookning og afholdelse af fugleture. Udbyder og arrangør er Albicilla Explorer | Why Not Birds? der herefter er angivet som Albicilla Explorer | Why Not Birds?, eller Albicilla Explorer eller Why Not Birds? eller vi eller os. I det efterfølgende vil personen, der booker/køber og indgår aftale med os, angives som kunden. Kunden er ikke nødvendigvis selv deltager på fugleturen.

Hvad

Albicilla Explorer- Why Not Birds? arrangerer og afholder private fugleture med små grupper (typisk 1-4 deltagere). Der gør vi fordi vi synes, at det giver den bedste oplevelse for deltagerne - uanset om deltagerne aldrig har kigget på fugle før, er nybegyndere eller allerede er mere erfarne fuglekiggere. Udover fugleture sælger vi også beklædning og merchandise via vores onlinebutik. Handelsbetinger og vilkår ved køb af produkter vi sælger via vores onlinebutik kan læses her.

Hvor

Vores fugleture foregår hovedsagligt ved lokaliteter på Møn og Nyord, Hovedstadsområdet (fx Amager) og i Sydvestsjælland (fx Skælskørområdet) og Sydsverige (fx Falsterbo), men ikke begrænset til disse omåder.

Fugletur

Vores fugleture målrettes og tilrettelægges efter deltagerne, den pågældende fuglelokalitet, årstiden og de fugle vi forventer at opleve. Vores fugleture arrangeres efter aftale med kunden og dennes eventuelle ønsker. Albicilla Explorer | Why Not Birds? hjælper naturligvis gerne med foreslå og vælge, hvilken tur, hvor og hvornår. På vores hjemmeside whynotbirds.com kan man se nogle af vores forslag til fugleture - men der er mange flere muligheder.

Deltagerantal

Vores fugleture foregår altid i små grupper med max. fire deltagere og én fugleturguide, med mindre andet er aftalt. Det kan fx være, hvis det drejer sig om en familie på mere end fire personer. Men det skal være aftalt med os, da der kan være praktiske omstændigheder og/eller situationer, hvor det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt med flere end fire deltagere.

Dato, møde-/startpunkt for fugletur

Dato for afholdelse af en fugletur, tidspunktet og mødepunkt og startpunkt aftales i forbindelse med booking af fugleturen (dette kan være en iterativ proces). [Mødepunkt kan være det samme som startpunkt, men ved transport kan turguiden og deltagerne mødes et sted for transportere sig til startsted for fugleturen].

Transport

Med mindre andet er aftalt er det op til turdeltagerne selv at arrangere transport til og fra møde-/startpunkt for fugleturen.

Booking af fugletur

For at booke en fugletur skal kunden kontakte Albicilla Explorer | Why Not Birds? via følgende email: kontakt@whynotbirds.com.
Det er også muligt at kontakte os via SMS/Telefon/WhatsApp, men vi foretrækker at henvendelser sker via email. Ved booking af en fugletur har vi behov for navn, adresse, emailadresse og telefonnummer (mobil) for at kunne kontakte kunden ved udarbejdelse af turforslag, booking og i forbindelse med selve afholdelsen af fugleturen (fx i tilfælde af ændringer, forsinkelse eller aflysning). Kunden er selv ansvarlig for at oplyse korrekte kontaktinformationer og om evt. ændringer i kontaktinformationer (email/telefon). Inden fugleturen er endelig booket vil kunden modtage en email med, hvad der er blevet aftalt ifm. fugleturen. BEMÆRK! Fugleturen først er endelig booket når vi har modtaget betaling og kunden har modtaget en bekræftelse fra os på email (med mindre andet er blevet aftalt).

Pris og beløb

Alle priser og beløb på fugleture, der fremgår på hjemmesiden whynotbirds.com er vejledende. Det er altid den pris, der aftales I forbindelse med booking, der er gældende og vil fremgå af ordrebekræftelsen. Prisen for en fugletur afhænger bl.a. af turlængde eventuelle tilvalg og ønsker, der aftales i forbindelse med booking. Har kunden ektra ønsker efter at have modtaget ordrebekræftelse/ eller bookingaftale vil der blive opkrævet et ekstra beløb for at dække evt. omkostninger det måtte medføre. Prisen på vores fugleture gælder for 1 - 4 deltagere (med mindre andet er aftalt eller prisen på fx hjemmesiden er oplyst pr. person), og er altså den samme uanset om, der deltager 1, 2 , 3 eller 4 personer på turen. Til gengæld er der tale om en privat fugletur og der deltager ikke andre end dig/din gruppe.

Betaling - metoder og frister

BETALINGSMETODE. Betaling kan ske via MobilePay eller PayPal. Kunden vil før fugleturen er endeligt booket, modtaget en email med oplysninger til brug ved betaling. BETALINGSFRIST. Med mindre andet er aftalt i forbindelse med booking af fugleturen gælder følgende: Betaling skal ske senest 14 dage efter ordrebekræftelse er modtaget på email. Hvis fugleturen skal afholdes tidligere end 14 dage efter booking/ordrebekræftelse, skal betaling ske senest 24 timer før afholdelse af fugleturen (før det aftalte mødetidspunkt). Er betaling ikke er modtaget inden de nævnte betalingsfrister annulleres fugleturen.

Aflysning af fugletur

PRIVATE FUGLETURE - AFLYSER KUNDEN. Hvis kunden ønsker at aflyse fugleturen, skal dette ske senest 8 dage før fugleturen (før det aftalte mødetidspunkt) for at få turens fulde** beløb retur. Er fugleturen booket en uge eller mindre før den aftalte dato, og kunden ønsker at aflyse fugleturen, skal dette ske senest 24 timer før det aftalte mødetidspunkt for at få turens fulde** beløb retur. Sker aflysning senere end de ovennævnte frister refunderes betaling for fugleturen ikke. **Ved længere/større fugleture eller specialture, vil det fulde beløb ikke blive refunderet (max. 50%), hvilket skyldes at der kan være lavet aftaler med samarbejdspartnere eller leverandører om fx mad/drikke, guider, entrebilletter, adgang til områder eller transport. PRIVATE FUGLETURE - AFLYSER ALBICILLA EXPLORER | WHY NOT BIRDS?. Hvis vi aflyser en fugletur inden afholdelse, har kunden mulighed for, at få det fulde beløb retur, eller kunden kan vælge at ombooke til en ny dato. Hvis vi aflyser en igangværende fugletur (fx pga. af vedvarende regn/dårlige vejrforhold eller andet uforudset), før halvdelen af tiden er gået, vil kunden, have mulighed for at få 50% af prisen retur***. Alternativt kan kunden vælge at lade os donere de 50% af beløbet til en dansk eller udenlandsk naturbeskyttelsesorganisation/-forening, der har fokus på fuglebeskyttelse. ***Aflysning af en igangværende fugletur skal ske før halvdelen af turen tidsmæssigt er afviklet, før der gives refusion. Albicilla Explorer | Why Not Birds? kan aflyse fugleturen i følgende tilfælde: dårligt vejr, sygdom, forhold som vi ikke kan kontrollere (fx transportforhold) eller andre uforudsete årsager. ÅBEN/OFFENTLIGE FUGLETURE - AFLYSER KUNDEN. På åben/offentlige fugleture er tilmelding/køb bindende, og købte billetter refunderes ikke. Det er vigtigt at bemærke, at billetter generelt ikke er omfattet af en fortrydelsesret i henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17". ÅBEN/OFFENTLIGE FUGLETURE - AFLYSER ALBICILLA EXPLORER | WHY NOT BIRDS? Hvis vi aflyser en åben/offentlig fugletur vil deltagerne få refunderet tur-/billetprisen fratrukket billetgebyret. Hvis vi flytter en åben/offentlig fugletur til en anden dato, refunderes tur-/billetprisen (fratrukket billetgebyret), hvis deltagere ikke har mulighed for at deltage på den nye turdato.

Ved udeblivelse eller for sent fremmøde

UDEBLIVELSE. Ved udeblivelse fra en fugletur, uden forudgående aflysning (jf. vilkår for aflysning ovenfor), vil kunden ikke få nogen refusion af det betalte beløb. VED FOR SENT FREMMØDE. Vi vil forsøge at være fleksible, men forbeholder os retten til at fastholde det aftalte sluttidspunkt, og justere turforløbet, uanset årsagen til forsinkelsen. Det gør vi da en forsinkelse kan have betydning for afviklingen af fugleturen eller påvirke afviklingen af andre fugleture eller aftaler. Ved "betydelig" forsinket fremmøde i forhold til aftalt møde-/starttidspunkt kan vi vælge at betragte det som udeblivelse (jf. Udeblivelse ovenfor). I så fald annulleres fugleturen og kunden vil ikke få refundering af det betalte beløb.

Varighed af fugleture

Vi tilbyder fugleture af forskellig varighed, fx 1 time, 2 timer, halvdagsture (3-4 timer) og heldagsture (5-8 timer). Varigheden af den enkelte fugletur aftales i forbindelse med bookning. Vores fugleture er ikke minutfaste, hvad angår varigheden. Med det forstås, at varigheden af en fx 2 timers fugletur er ca. 2 timer, en 3-4 timers fugletur som udgangspunkt varer minimum 3 timer, men ikke længere end ca. 4 timer. Fleksibilitet i forhold til fugle, vejrforhold og turdeltagere.

Forbehold for ændringer

Da der aldrig er to dage, der er ens, kan vi ikke garantere, hvilke fugle vi ser eller hører (hverken antals- eller artsmæssigt) på den enkelte fugletur. Vejrforhold, tidspunkt på døgnet, årstid og sæson er faktorer, der kan være afgørende for forekomsten af fugle den pågældende dag, hvor fugleturen afholdes. Vi tager forbehold for, at der under fugleturen kan forekomme små ændringer/justeringer i forhold til det aftalte. Det skyldes de ovennævnte faktorer. Det kan betyde, at vi går lidt kortere/længere, vælger en anden rute eller i nogle tilfælde en anden lokalitet (hvis det er muligt tidsmæssigt og geografisk) for at få den bedste fugleoplevelse. Det er noget som turguiden vurderer og foreslår når "dagsformen"/situationen kendes på dagen eller i løbet af fugleturen. Der vil kun være tale om ændringer inden for rimelighedens grænser. Derudover tager vi forbehold for uforudsete hændelse og faktorer som vi ikke har indflydelse på.

Kikkertudstyr

Deltager/deltagerne skal medbringe egen kikkert på fugleturen. Har deltager/deltagerne ikke kikkert, så er der mulighed for at låne kikkert af os. Det skal aftales inden turen. Vi kan (på nuværende tidspunkt) ikke garantere at alle deltagere kan låne en kikkert, men vi gøre hvad vi kan. Fugletursguiden medbringer altid sin egen personlige kikkert. På mange af fugleturene vil turguiden også medbringe et teleskop, som turdeltagerne har mulighed kigge i og opleve fuglene "tættere" på.

Beklædning og fodtøj

Vi anbefaler altid at man som udgangspunkt anvender praktisk beklædning og godt fodtøj. Det afhænger naturligvis af årstiden, vejr og vind.

Mad og drikke

KORTE TURE. På fugleture af to-timers varighed og halvdagsture, vil der være tid til at holde en "kaffepause" undervejs. Det kan derfor være en god idé at medbringe kaffe/te og evt. en lille snack. LANGE TURE. På heldagsture vil der være tid til frokost. Deltagerne medbringer egen madpakke og drikkevarer. Der vil også være tid til at holde "kaffepause/er" undervejs gerne kaffe/te. Det kan derfor være en god idé at medbringe kaffe/te og evt. en lille snack. Vi anbefaler at deltagerne medbringer en flaske med drikkevand.

Aktivitetsniveau

Vi arrangerer fugleture med forskellige niveauer af aktivitet (let, moderat højt). Aktivitetsniveuaet tilretteslægges i forhold til typen af fugleturen og kundens ønsker. De fleste af vores fugleture vil have let-moderat aktivitetsniveau. Aktivitetsniveauet defineres ud fra forskellige komponenter ift. fx turens varighed, den distance, der skal tilbagelægges, er fuglene lette/svære at observere.

I respekt med naturen og omgivelserne

Vi bestræber os på at forstyrre fugle, dyr og andre brugere af naturen samt lokalbefolkningen mindst muligt. Derfor forsøger vi at tale stille og roligt og undgår støjende adfærd. Hvis vi befinder os i et fugletårn eller fugleskjul viser vi hensyn til andre mennesker, således at de også har en god oplevelse.

Handicap/gangbesvær

Kontakt os for at høre om muligheder. Vores fugleture foregår som udgangspunkt til fods (og/eller på cykel) og vi vil ofte skulle gå/vandre kortere eller længere distancer. På nogle ture kan der indgå transport mellem forskellige lokaliteter.

Disclaimer

Vi tager forbehold for fejl og mangler. Vi gør vores bedste for at undgå fejl og mangler i priser, beskrivelser og markedsføringsmateriale samt på vores hjemmesiden. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i planer og priser, hvis det viser sig nødvendigt (fx pga. ændringer i priser og omkostninger hos samarbejdspartnere og leverandører).