Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik gælder for alle behandlinger af personoplysninger som foretages af Albicilla Explorer - Why Not Birds?, herunder gælder politikken for Albicilla Explorer - Why Not Birds? hjemmesider. Dine personoplysninger tilhører dig. I Albicilla Explorer - Why Not Birds? privatlivspolitik kan du læse om, hvordan Albicilla Explorer - Why Not Birds? håndterer dine personoplysninger og hvordan vi bruger oplysningerne til at leverer vores services til dig og til at tilpasse og forbedre din brugeroplevelse. Du kan også læse om, hvordan vi beskytter dine oplysninger, så du trygt kan bruge Albicilla Explorer - Why Not Birds? tjenester med videre. Albicilla Explorer - Why Not Birds? privatlivspolitik har også til formål at orientere dig i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.

Dataansvar og kontakt

Albicilla Explorer | Why Not Birds? er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har indsamlet om dig. Albicilla Explorer | Why Not Birds? Islands Brygge 30B. 2300 København S email: kontakt@whynotbirds.com tlf: +4561407176 Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på kontakt@whynotbirds.com

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

For at du kan indgå aftale med Albicilla Explorer | Why Not Birds?, har vi brug for følgende oplysninger: Navn, Adresse, E-mail, Telefonnummer Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Albicilla Explorer | Why Not Birds? Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Albicilla Explorer | Why Not Birds? har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Modtagere

Albicilla Explorer | Why Not Birds? videresælger ikke dine personlige oplysninger. Albicilla Explorer | Why Not Birds? videregiver eller overlader i visse tilfælde de personoplysninger, som vi behandler om dig. Dine personoplysninger kan blive videregivet eller overladt: • Til leverandører og andre samarbejdspartnere, herunder databehandlere. Det er for eksempel leverandører af tjenester og virksomheder vi har leveringsaftaler med. • I forbindelse med køb på hjemmesiden eller brug af vores services. Det er for eksempel, når du køber en t-shirt på whynotbirds.com. • Hvis det er påkrævet ifølge en retsafgørelse eller gældende lovgivning.

Overførsel til modtager i tredjelande, herunder internationale organisationer.
Albicilla Explorer | Why Not Birds? anvender som udgangspunkt ikke databehandlere uden for EU. Enkelte af vores leverandører anvender underdatabehandlere uden for EU. Vi tillader kun databehandling uden for EU, hvis databehandlingen foregår i et sikkert tredjeland, eller hvis overførselsgrundlaget yder tilstrækkelig garanti (for eksempel anvendelse af Kommissionens standard kontrakter).

Personoplysninger

Kategorier af personoplysninger Albicilla Explorer | Why Not Birds? behandler kun almindelige personoplysninger som oplysning om navn, adresse samt oplysninger om deltagelse i ture og arrangementer. Vi behandler også betalingsoplysninger i forbindelse med køb eller betaling for produkter som fx ture.

Hvor stammer dine personoplysninger fra
Vi indsamler oplysninger på følgende måder: • Oplysninger som vi får gennem din brug af vores tjenester. Fx når du handler i Shoppen. • Vi indsamler oplysninger om de tjenester, du bruger, og hvordan du bruger dem, fx når du besøger whynotbirds.com.
Opbevaring af dine personoplysninger
Vi gemmer dine oplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles. Det betyder, at vi opbevarer oplysninger i den periode, hvor vi kan blive mødt af et krav, er forpligtede efter lovgivningen eller har et andet sagligt formål med opbevaringen. Vi sletter som udgangspunkt dine oplysninger senest 5 år efter din registrering ved køb på whynotbirds.com.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis en behandling er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Du kan du trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor under ”Dataansvar og kontakt”. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Hvis en behandling er baseret på dit samtykke vil du have afgivet dette inden behandlingen. Vi gør altid opmærksom på, når du skal afgive et samtykke.

Sikkerheds foranstaltninger

Albicilla Explorer | Why Not Birds? opbevarer dine personlige oplysninger sikkert og fortroligt. Vi har i Albicilla Explorer - Why Not Birds? implementeret såvel tekniske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod, at de hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Albicilla Explorer | Why Not Birds? sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre, at dine personoplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder.

Ændring af Albicilla Explorer | Why Not Birds? privatlivspolitik

Albicilla Explorer | Why Not Birds? kan til enhver tid og uden varsel ændre denne privatlivspolitik med virkning for fremtiden. Ved større ændringer vil der orienteres om dette på whynotbirds.com. Albicilla Explorer | Why Not Birds? nye privatlivspolitik vil herefter være gældende.

Dine rettigheder og klagemuligheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om dine rettigheder og klagemulighed her