Birding Køge Bugt

Træk- og rastefugle langs Køge Bugt.

Birding Køge Bugt

Træk- og rastefugle Køge Bugt strækker sig fra Avedøre i nord og hele vejen til Stevns i syd. Langs bugten, der har navn efter købstaden Køge, er der en række gode fuglelokaliteter. Kysten langs Køge Bugt er et yndet sted for fuglekiggere, da den med vådområder, laguner, strandsumpe, småøer og holme, sandstrande tiltrækker mange vandfugle som ænder og vadefugle både forår og efterår. Langs Køge Bugt findes vigtige rastelokalitet for trækfugle - især om efteråret. Man kan se flokke af gæs, ænder og vadefugle raste eller fouragere i området fra juli indtil langt ind i november. Ølsemagle Revle er også en vigtig raste- og overnatningsplads for måger og terner, hvor ikke mindst rovternen kan ses raste inden den trækker mod artens overvintringsområde. I nogle vintre kan forskellige rastende fugle også opleves - bl.a. Gråsiskner, Bjergirisker og enkelte Snespurve og måske Bjerglærker! De lystbådehavnene er også værd at tjekke for måger. findes der flere gode fuglelokaliteter, bl.a.:

  • Ølsemagle Revle (Køge).
  • Staunings Ø (Solrød)
  • Vallensbæk og Ishøj Strandenge (Vallensbæk/Ishøj)
  • Holmesø, Brøndby Strand (Brøndby)
Det er muligt at arrangere en fugletur, hvor kun en enkelt lokalitet, fx Staunings Ø eller Vallensbæk og Ishøj Strandenge (Vallensbæk/Ishøj). Det kan også være en tur, hvor vi besøger flere lokaliteter langs bugten , fx Holmesø, Vallensbæk og Ishøj Strandenge og Stuanings Ø.

fra 800 DKK

Kontakt os for muligheder og priser

Book fugletur - eller mere info?

Kontakt os hvis du vil booke en fugletur - eller hvis du har spørgsmål eller vil høre om mulighederne. Kontakt os for muligheder og priser.

Betalingsmuligheder

Betaling kan ske med MobilePay eller PayPal

Hvad skal du medbringe

Medbring kikkert, hvis du har. Der er mulighed for at låne kikkert. Medbring gerne drikkevarer (kaffe/te/vand...) og evt. en lille snack. Din fugletursguide medbringer et teleskop og fuglebog.

Din fugleturguide

Kan du forestille dig en verden uden fugle? Det kan jeg ikke! Jeg har fra en tidlig alder været en ivrig og passioneret fuglekigger, og har derfor mange års erfaring med at se på fugle. Jeg har stort lokalt kendskab til fuglelivet på og omkring Møn. Det gælder også de andre lokaliteter vi arrangerer fugleture. Udover at være fugletursguide, deltager jeg i bl.a. i overvågning og ringmærkning af fugle. Derudover er jeg også blogger , der skriver om fugle og rejser. Uffe Damm Andersen

Lokalitet/hvor

Forskellige lokaliteter langs Køge Bugt.

Små grupper

Altid små grupper med max. 4 deltagere* på turene. Det perfekte valg for folk, der kan lide at tage på tur alene eller i små grupper med familien eller venner. *Er I en familie på mere end 4 personer, så kontakt os og hør nærmere.

Comments are closed.