Ornitologisk feltarbejde

Ornitologisk feltarbejde

Ornitologisk feltarbejde

Albicilla Explorer | Why Not Birds? tilbyder udførsel at ornitologisk feltarbejde. Udover at arrangere fugleture og formidling af fugleoplevelser, tilbyder vi også at udføre (primært) ornitologisk feltarbejde, ifm. opgaver og projekter inden for fugleovervågning, -forskning og natur- og miljøundersøgelser. Vi har mange års erfaring med bl.a.:

  • Trækfugletællinger.
  • Vandfugletællinger.
  • Ynglefugleoptællinger.
  • Ringmærkning.

Kontakt os for at høre om mulighederne.

Kontakt os vedr. feltarbejde

Har I behov for at få udført ornitologisk feltarbejde ifm. med et projekt? Så kontakt os for at høre mere om mulighederne.